regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ferrstore.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu działającego pod adresem: www.ferrstore.pl, który prowadzony jest przez sprzedawcę, a także określa warunki transakcji pomiędzy klientem i sprzedawcą.

 

Każdy klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu.

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki również ich modyfikacji.

3.  Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie transakcji.

 

II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem przerw technicznych.
  2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu danych klienta niezbędnych do dostawy.
  3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów z dostępnej oferty sklepu, ich rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „koszyka”.

4.     Po przyjęciu zamówienia do realizacji klient otrzyma na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat potwierdzający.

5.     Wskazany powyżej komunikat stanowi przyjęcie oferty przez sprzedawcę.

6.     Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bądź dokonać w nim modyfikacji przed otrzymaniem od sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować o rezygnacji lub modyfikacji zamówienia.

7.    Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 17.00-21.00 za pośrednictwem poczty email pod adresem ferrstore@yhaoo.pl lub telefonicznie +48 513 783 444

8.     Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty i przesłaniu klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

9.     Złożone zamówienie będzie realizowane do 10 dni.

10.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

a)   nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia, natomiast klient nie dostarczył poprawionych danych po wezwaniu wystosowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b)     zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu bądź przepisów prawa.

c)    na stronie sklepu wystąpią błędy na które nie ma wpływu sprzedawca polegające na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru.

  1. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia na życzenie może zostać niezwłocznie zwrócona.

 

III.  ZASADY PŁATNOŚCI

  1. Płatności realizowane są  przelewem bankowym lub za pobraniem przy odbiorze.
  2. Na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

a)    imię i nazwisko klienta,

b)   numer zamówienia.

3.   Należność należy uiścić na rachunek bankowy wskazany w ostatnim punkcie procesu zamówienia w sklepie internetowym.

 

IV. DOSTAWA

1.     Sprzedawca realizuje dostawy zamówionego towaru za pomocą przesyłki kurierskiej.

2.     Przesyłki wysyłane są raz w tygodniu, we środy.

3.     Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej sklepu.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych.

4.     Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez sprzedawcę. Zaleca się, by klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru (jego opakowania).

 

V. WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1.      Klient ma 14 dni na zwrot towaru, od daty otrzymania przesyłki.

2. W celu zwrotu zakupionego towaru klient powinien napisać wiadomość drogą elektroniczną przed upływem wyżej określonego terminu. Zostanie przesłany formularz zwrotu towaru, który następnie trzeba uzupełnić i odesłać wraz z produktem na adres podany w formularzu.

3.     Zwracany lub wymieniany Towar:

a)     powinien być bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia podczas transportu, i o ile nie usunięto oryginalnego opakowania dostarczonego przez sklep, zaleca się zapakowanie w nie zwracanego towaru.

b)     powinien być kompletny - wraz z towarem należy zwrócić wszelkie dołączone do niego części, akcesoria, instrukcje i inne dokumenty.

c)      powinien być w stanie niezmienionym.

4. W przypadku otrzymania towaru w stanie innym niż wysłany, sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru.

5. Zwrotowi nie podlegają produkty przecenione oraz takie, na które przyznany został rabat.

 

 

 

VI. REKLAMACJA TOWARU

1.     Reklamacja podlega zgłoszeniu drogą mailową pod adresem ferrstore@yahoo.pl .  Klient zobowiązany jest podać  w zgłoszeniu imię i nazwisko, adres, nazwę towaru szczegółowy opis wad oraz zgłaszane roszczenie. Po zgłoszeniu reklamacji i po otrzymaniu potwierdzenia jej otrzymania, klient zobowiązany jest przesłać towar wraz z dowodem zakupu na adres sprzedawcy.

2. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

3. W przypadku nieprawidłowego, innego niż zalecane, użytkowania oraz prania produktu reklamacja ma prawo być odrzucona. Wszelkie informacje dotyczące sposobu prania dołączane są do każdego produktu osobno.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie Sklepu.

2.      Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane klienta niezbędne do złożenia zamówienia, którym klient udostępnił w/w dane, bądź też które weszły w ich posiadanie bez winy sprzedawcy.

4.      Data opublikowania regulaminu 22.10.2016 r.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe